Politika kvalitete

Kvaliteta proizvoda i usluga

Kvaliteta proizvoda i usluga je takva da predstavlja osnovni razlog odluke kupca prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa.

Zadovoljavanje ugovorenih specifikacija

Proizvodi se ne isporučuju kupcu dok se ne ispune svi zahtjevi kvalitete.

Praćenje i unaprjeđivanje sustava

Sustav kvalitete kontinuirano se unaprjeđuje na temelju analiza podataka prikupljenih iz zapisa o kvaliteti, postupaka ocjenjivanja sustava, reklamacija i primjedbi kupca.

Odgovornosti svih djelatnika

Svi djelatnici, na čelu s Direktorom, uključeni su u ostvarivanje ciljeva politike kvalitete te imaju primarnu odgovornost za kvalitetu vlastitog rada. Cilj politike kvalitete djelotvorno je unaprjeđivanje poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Kako bi se osiguralo provođenje politike kvalitete, ustrojen je dokumentirani sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001:2008. Od svih se djelatnika očekuje striktno pridržavanje odredbi propisanih u dokumentima ustrojenog sustava kvalitete.