Cjevovodi i elementi cjevovoda
Čelična brodska vrata
Palubna oprema i privez broda
Rešetkaste podnice i komunikacije
Tankovi i rezervoari
Dijelovi brodskih motora
Oprema generatora
Cjevovodi i elementi cjevovoda

- Cjevovod jaružanja                                       - Nepropusni prolazi (AISI, pocinčano, crno)

                                - Prirubnice                                                    
- Redukcije manifolda (AISI)