Cjevovodi i elementi cjevovoda
Čelična brodska vrata
Palubna oprema i privez broda
Rešetkaste podnice i komunikacije
Tankovi i rezervoari
Dijelovi brodskih motora
Oprema generatora
Palubna oprema i privez broda

- Grotlašca                                                  - Provlake

                          

- Bitve                                                         - Valjci

            

- Postolja antena                                         - Oslonci palubne dizalice