Cjevovodi i elementi cjevovoda
Čelična brodska vrata
Palubna oprema i privez broda
Rešetkaste podnice i komunikacije
Tankovi i rezervoari
Dijelovi brodskih motora
Oprema generatora
Rešetkaste podnice i komunikacije

- Rešetkaste podnice                                        - Rešetke bočnog porivnika (AISI)

                 

- Rešetke usisa mora (AISI, pocinčano)              - Rešetke manifolda (AISI, pocinčano)