Cjevovodi i elementi cjevovoda
Čelična brodska vrata
Palubna oprema i privez broda
Rešetkaste podnice i komunikacije
Tankovi i rezervoari
Dijelovi brodskih motora
Oprema generatora
Tankovi i rezervoari

- Nestrukturni tankovi (ulje, voda, gorivo)

      

- Vodospreme