Cjevovodi i elementi cjevovoda
Čelična brodska vrata
Palubna oprema i privez broda
Rešetkaste podnice i komunikacije
Tankovi i rezervoari
Dijelovi brodskih motora
Oprema generatora
Dijelovi brodskih motora

- Kućišta rashladnika

      

- Sabirnici ispušnih plinova