Cjevovodi i elementi cjevovoda
Čelična brodska vrata
Palubna oprema i privez broda
Rešetkaste podnice i komunikacije
Tankovi i rezervoari
Dijelovi brodskih motora
Oprema generatora
Oprema generatora

- Kućišta

               

- Ležajni štitovi- Zaštitne kape

       

- Pomoćne osovine