Politika kvalitete

Kvaliteta proizvoda i usluga
Kvaliteta proizvoda i usluga je takva da predstavlja osnovni razlog odluke kupca prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa.


Zadovoljavanje ugovorenih specifikacija
Proizvodi se ne isporučuju kupcu dok se ne ispune svi zahtjevi kvalitete.


Praćenje i unaprjeđivanje sustava
Sustav kvalitete kontinuirano se unaprjeđuje na temelju analiza podataka prikupljenih iz zapisa o kvaliteti, postupaka ocjenjivanja sustava, reklamacija i primjedbi kupca.


Odgovornosti svih djelatnika
Svi djelatnici, na čelu s Direktorom, uključeni su u ostvarivanje ciljeva politike kvalitete te imaju primarnu odgovornost za kvalitetu vlastitog rada. Cilj politike kvalitete djelotvorno je unaprjeđivanje poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Kako bi se osiguralo provođenje politike kvalitete, ustrojen je dokumentirani sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001:2008. Od svih se djelatnika očekuje striktno pridržavanje odredbi propisanih u dokumentima ustrojenog sustava kvalitete.


EU MARKS

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Plazma tehnika d.o.o.
Kontakt
Zona male privrede 12
52216 Galižana, Hrvatska
Tel: +385 52 522 327
Fax: +385 52 522 328
E-mail: plazmatehnika@pu.t-com.hr